Lastmilesolutions
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Reorganisaties, fusies en andere veranderingen hebben vaak gevolgen voor de omvang en samenstelling van uw personeelsbestand. Outplacement vormt dan een mensgerichte en goede oplossing om tot de juiste personeelssamenstelling te komen. Werkcontact biedt een voortdurend wettelijk up-to-date totaalpakket op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarbij streven we een evenwichtige aanpak na tussen sociale- en medische oorzaken. Waarbij we zonodig verder gaan dan het louter voldoen aan de wettelijke eisen. Want wie verder gaat, krijgt grip op het verzuim, bindt zijn personeel en laat zijn medewerkers effectiever functioneren.

De individuele begeleiding die Werkcontact biedt kan zowel betrekking hebben op het verbeteren van het functioneren van werknemers en leidinggevenden (coachen). Daarnaast kan de begeleiding gericht zijn op het begeleiden van werknemers die overspannen zijn of dreigen te worden. Verder kan een intensieve cognitieve gedragstherapie ingezet worden bij werknemers met ernstige psychische klachten.

Dokters zijn nuttig. Maar bij ziekteverzuim op het werk komen ze volgens de Werkcontact visie pas op het laatst in beeld. Want ziekteverzuim heeft vaak niets met ziekte te maken. Er zijn zoveel andere oorzaken van verzuim dan louter lichamelijk ongemak. Van die andere oorzaken kunnen werknemers zich overigens ook knap beroerd voelen. Op de lange termijn werpt de aanpak van de onderliggende structurele oorzaken voor alle betrokkenen zijn vruchten af. Deze preventieve aanpak is niet duurder dan wat gebruikelijk is in de branche.

Werkcontact richt zich dus ook op de aanpak van het beïnvloedbare verzuim. Lang niet elke arbodienst weet dat, maar bij deze categorie zieken valt de meeste winst te boeken. Oh ja, ik zou het bijna vergeten. Als iemand gewoon ziek is laten we het aan de doctoren over. Die hebben daar weer meer verstand van.

Gecertificeerde outplacement dienstverlener

Werkcontact is een door OVAL gecertificeerde Outplacement dienstverlener. Wij beschikken over een kwaliteitshandboek waarin wij een aantal zaken in procedures geregeld hebben. Onderdeel van onze kwaliteitsborging zijn onder andere een klachtenprotocol en een reglement waarin de privacy van uw gegevens worden gewaarborgd.


Outplacement kent vele voordelen

Werkcontact is opgezet door mensen die in de branche ruimschoots hun sporen hebben verdiend. En die weten hoe de hazen lopen. Dat we klein zijn is onze kracht. Daardoor leert u ons beter kennen. En wij u. We geloven in het opbouwen van een open samenwerkingsrelatie.

https://www.outplacementverzekering.nl