Lastmilesolutions
Image default
Gezondheid

Waarom een goede oximeter kopen?

Waarom een goede oximeter kopen?

Net zoals de meeste huishoudens een thermometer hebben, is een oximeter kopen ook een benodigheid geworden deze dagen. Het stelt je in staat je gezondheid te controleren en hulp te zoeken als er iets verandert. De bezorgdheid van veel gezondheidswerkers is dat de oximeters, net als snelle antigeentests, moeilijk toegankelijk kunnen worden naarmate het aantal gevallen in de gemeenschap toeneemt.

Een oximeter kopen stelt je in de gelegenheid om je bloeddruk te controleren, omdat er zelden symptomen zijn, zodat je misschien pas weet dat uw bloeddruk hoog is als het te laat is. Misschien zijn er geen symptomen, maar je moet hoge bloeddruk altijd serieus nemen. Het is een nog groter probleem als je diabetes of een chronische nierziekte hebt, omdat het je risico op complicaties kan verhogen. Als de diagnose eenmaal is gesteld, kan iemand zijn risico verminderen met behandelingen en veranderingen in levensstijl.

Tegenwoordig wordt de diagnose hoge bloeddruk meestal gesteld nadat je een ambulante of goede bloeddrukmeter hebt gebruikt. Een ambulante monitor wordt gedurende 24 uur gedragen, met een manchet om de bovenarm en een elektronisch apparaat dat aan je riem wordt bevestigd om de gegevens te registreren, die je huisarts op een computer kan downloaden. Ambulante bloeddrukmeting geeft een veel betere beoordeling van uw bloeddruk en je huisarts kan uw behandeling daarop baseren.

Wat betekenen de getallen op mijn bloeddrukmeting?

Je bloeddruk bestaat uit twee getallen – de systolische (bovenste getal) en de diastolische (onderste getal). De systolische geeft de druk in de slagaders aan wanneer het hart samentrekt, terwijl de diastolische de druk in de slagaders aangeeft wanneer het hart rust tussen twee slagen. 

Wat moet mijn bloeddruk zijn?

Tenzij uw arts u anders vertelt, moet uw bloeddruk lager zijn dan 135/85 (gebaseerd op thuis- of ambulante monitoring), of 130/80 of lager voor mensen met een hartziekte, beroerte, diabetes of chronische nierziekte.

Wat is de behandeling van hoge bloeddruk?

In de afgelopen jaren zijn gezondheidsmedewerkers afgestapt van het aanbevelen van alleen oximeter kopen naar een goede bloeddrukmeter of beiden. Uiteraard kunnen alleen veranderingen in de levensstijl helpen om je bloeddruk te verlagen. Dit kan betekenen dat je meer gaat bewegen, afvallen, minder zout eten, minder alcohol drinken en gezond eten.

oximeter kopen