Lastmilesolutions
Image default
Zorg

Alles wat u moet weten over de Collectieve zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woonachtig of werkzaam is, is verplicht om een zorgverzekering af te laten sluiten. Naast dat u als particulier zelf een individuele zorgverzekering af kunt sluiten, bestaat er ook een Collectieve verzekering. Doordat je je dan als groep laat verzekeren, kan je genieten van bepaalde voordelen zoals een korting op de premie. Echter is deze collectiviteitskorting sinds januari 2023 afgeschaft. In het onderstaande artikel kunt u alles lezen over Collectieve zorgverzekeringen. Zo leggen we uit wat het nu precies is en welke veranderingen er plaats hebben gevonden vanaf januari dit jaar.

Wat is een Collectieve zorgverzekering?

Een Collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die wordt afgesloten voor een bepaalde groep mensen, zoals bijvoorbeeld personen met dezelfde werkgever. Zo kunnen werknemers in de zorg, bij de gemeente of bij de overheid kiezen voor een collectieve verzekering. Maar ook via sommige verenigingen, de gemeente of bepaalde onderwijsinstellingen is het mogelijk om je als collectief te laten verzekeren. Het voordeel hiervan voor verzekeraars is dat ze zorgafspraken maken met grotere groepen, wat vaak tot minder hoge kosten leidt. Deze besparing wordt vervolgens weer doorberekend in de premie, door middel van een korting. Waar deze collectiviteitskorting op de basispremie jaren geleden nog 10% bedroeg, was deze de afgelopen jaren al gezakt naar nog maar 5%. En sinds januari dit jaar is de korting zelfs volledig afgeschaft. Dit betekent dat de basispolis bij eenzelfde verzekeraar, nu voor iedereen ook hetzelfde kost.

Echter betekent dit niet dat u dit type zorgverzekering nu helemaal niet meer af kunt sluiten. De korting is dan wel afgeschaft, maar de zorgafspraken en andere voordelen die worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld extra fysiotherapie, blijven wel voortbestaan. Het afsluiten van een zorgverzekering met een collectief, kan zelfs met het afschaffen van de collectiviteitskorting, dus nog steeds voordelig zijn.

De veranderingen vanaf 2023

Zoals u al hebt kunnen lezen is de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen afgeschaft. Waar personen voorheen nog via bijvoorbeeld hun werkgever of via bepaalde verenigingen een groepskorting konden krijgen op de basispolis, is dit nu niet meer mogelijk. Er zijn verschillende redenen waarom deze korting is afgeschaft. Zo bleek het in de praktijk vaak zo te zijn dat verzekeraars eerst hun premie flink omhoog gooiden voor iedereen, waarna ze voor een bepaalde groep de korting eraf haalden. Dit betekende dus eigenlijk dat een grote groep mensen de korting van een kleinere groep betaalde. Daarnaast is het aanbod wat betreft zorgpremies vandaag de dag zo groot, dat veel individuele verzekeringen uiteindelijk zelfs nog goedkoper bleken te zijn dan bepaalde verzekeringen met een collectiviteitskorting. Een laatste reden voor het afschaffen van de korting is dat dit ervoor zou moeten zorgen dat het polis aanbod overzichtelijker wordt. Wat niet veranderd is, is dat zorgverzekeraars ook nu nog gewoon zorginhoudelijke afspraken kunnen makken voor mensen die collectief verzekerd zijn. Daarnaast blijven ook kortingen op aanvullende verzekeringen met de nieuwe regels in 2023 nog gewoon mogelijk.

BeantwoordenDoorsturen