Lastmilesolutions
Image default
Verbouwen

De rol van kwaliteitsborging wetgeving in Nederland

Heb je je ooit afgevraagd hoe de nieuwe kwaliteitsborging wetgeving in Nederland de bouwsector verandert? De kwaliteitsborging wet is in het leven geroepen om de kwaliteit van bouwprojecten te verbeteren en de positie van opdrachtgevers te versterken. In dit artikel bespreken we de rol van kwaliteitsborging wetgeving in de nederland .We gaan kijken naar de belangrijkste wijzigingen, de vergunningsverplichtingen en het doel van deze wetgeving. Benieuwd? Lees dan even verder!

Belangrijkste wijzigingen in de Wkb

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor de bouw zorgt voor een paar grote veranderingen die zowel bouwbedrijven als hun klanten raken. Een van de grootste veranderingen is hoe bouwbedrijven aansprakelijk zijn. Vroeger waren ze alleen verantwoordelijk voor problemen die je meteen bij de oplevering van een gebouw zag. Maar door deze nieuwe wet zijn ze ook aansprakelijk voor problemen die later pas duidelijk worden, behalve als het echt niet hun schuld is. Ook moeten bouwbedrijven hun klanten nu duidelijk en schriftelijk waarschuwen als er iets mis kan gaan met de bouw en wat daarvan de gevolgen zijn. Dit maakt de communicatie een stuk duidelijker. En er is nog iets nieuws: als een bouwbedrijf zegt dat een bouwproject klaar is, moeten ze ook een ‘opleverdossier’ geven aan de klant. In dit dossier staat belangrijke info over het project en hiermee kun je de kwaliteit van de bouw goed zien en bewijzen. ZiN kwaliteitsborging checkt dit allemaal!

Vergunningsplicht en Gevolgklasse 1

Voor de meeste bouwprojecten, of je nu iets nieuws bouwt of iets verbouwt, heb je een omgevingsvergunning nodig. Maar er zijn uitzonderingen. Voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van je huis heb je geen vergunning nodig. En dan is er iets met ‘gevolgklasse 1’. Dit is een term uit het Bouwbesluit 2012. Het gaat over bepaalde soorten bouwprojecten die onder de nieuwe kwaliteitsregels vallen. Dit zijn meestal normale gebouwen die geen monument zijn, voor bepaalde doeleinden worden gebruikt, waar je geen melding voor hoeft te doen als je ze gaat gebruiken en die geen speciale maatregelen nodig hebben voor dingen als constructieve of brandveiligheid.

Het doel van de Wet Kwaliteitsborging

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging is bedoeld om bouwprojecten beter te maken en de positie van mensen die opdracht geven voor een bouwproject te versterken. Dit doet de wet door nieuwe regels in te voeren voor het checken van de kwaliteit. Ook zijn er veranderingen in de wet die gaan over wanneer bouwbedrijven verantwoordelijk zijn voor fouten. De overheid wil met deze wet ervoor zorgen dat gebouwen aan goede kwaliteitseisen voldoen en dat opdrachtgevers erop kunnen vertrouwen dat ze krijgen wat ze hebben gevraagd. Het idee is om problemen en ruzies te voorkomen en de bouwsector professioneler te maken.

Inwerkingtreding van de Wkb

De Wet Kwaliteitsborging werd in mei 2019 door de Eerste Kamer goedgekeurd en wordt stap voor stap ingevoerd. Vanaf 1 januari 2024 is de wet helemaal gaan gelden. Dit betekent nieuwe regels voor bouwprojecten, vooral voor nieuwbouw in gevolgklasse 1. Deze wet gaat echt veranderen hoe bouwprojecten worden aangepakt en hoe bouwbedrijven hun werk doen. Er wordt meer nadruk gelegd op kwaliteit en duidelijkheid tijdens het hele bouwproces.