Lastmilesolutions
Image default
Business / Publishing and Printing

afspraken voor werknemers

Afspraken voor werknemers

                                                    

Een cao is belangrijk voor werknemers. Het is iets waar ze op kunnen terugvallen als er dingen niet goed gaan bij hun bedrijf. Werkgevers mogen hun werknemers niet uitbuiten en een cao beschermt als het ware de werknemers. In een cao staan allerlei arbeidsovereenkomsten. Het is een schriftelijke overeenkomst waarin alle afspraken staan die gemaakt zijn over bijvoorbeeld het loon en de werktijden en pensioen. Als je ergens gaat werken neem dan altijd de cao door zodat je voorbereid bent op alles. Er zijn heel veel verschillende soorten cao’s.  CAO-bouw is een heel ander cao dan de CAO Schilders. In een cao kunnen voorwaarden staan die beter zijn dan de wettelijke afspraken die vastgesteld zijn over arbeidsvoorwaarden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je in de cao van de bouw meer vakantiedagen op kan nemen dan dat in de wettelijke arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken. Dit kan komen doordat de werkdruk hoger is bij dit beroep. Maar andersom mag het niet. En cao mag niet minder vakantiedagen voorschrijven dan het minimumaantal vakantiedagen waar een werknemer recht op heeft. Ditzelfde geld voor het minimumloon. In de cao mag dus nooit een lager loon staan dan het minimumloon dat vastgesteld is. Er word ook nog onderscheid gemaakt tussen een bedrijfstak-cao en een ondernemings-cao. Het verschil hiertussen is dat bij een ondernemings-cao het een collectieve afspraak is binnen het bedrijf. Dit word dus afgesloten tussen een werkgever en een of meer werknemersorganisaties. Als je kijkt naar een bedrijfstak-cao dan gaat het om collectieve afspraken binnen een sector. Als er geen cao’s o regelingen zijn dan kun je samen met je werkgever een individuele arbeidsovereenkomst opstellen.  Vaak maak je je eigen afspraken met je werkgever die overeenkomen met de algemene arbeidswetgeving. Het is wel handig om dit in ieder geval schriftelijk vast te leggen zodat je zeker weten beschermd bent.

http://www.cbbs.nl