Lastmilesolutions
Image default
Banen en opleidingen

Senior Health Care Compliance Specialist

Jouw verantwoordelijkheden

Experis Life Science is gespecialiseerd in het bieden van dagelijkse ondersteuning aan farmaceutische en biotechnologiebedrijven. Daarom is onze interesse in experts zoals jij ons team gepasseerd.

Senior HCC-experts organiseren en runnen compliance-programma’s en transacties voor de gezondheidszorg voor Benelux Medical Device HCC. Zij / hij ondersteunt planning, training, evaluatie, testen, monitoring en andere verschillende HCC-functies:

Organiseer en voer trainingen uit. Houd medewerkerscertificering en aanwezigheidsregistraties bij.

Ondersteuning van het HCC-operatieteam om HCC-opleiding, training en regelmatige communicatie over HCC te implementeren voor alle betrokken medewerkers, inclusief lokale verkoop, marketing, financiën, personeelszaken, managers, toeleveringsketen en lokale supervisors. Gebruikt als eerste communicatielijn met bedrijven om lokale verzoeken en documenten te beoordelen. Assisteren HCC-beoordeling en goedkeuring. Voer dagelijkse taken uit zoals gegevensverzameling, analyse en rapportage.

Blijf assisteren bij de coördinatie, voorbereiding, actualisering en implementatie van alle schriftelijke beleidslijnen en procedures van het HCC. Op basis van het in aanmerking nemen van de lokale externe regelgevende trends en de omgeving, in overeenstemming met de juiste lokale behoeften, doelen en doelstellingen, assisteren bij de implementatie van de aanpassing van de globale strategie naar het regionale en lokale niveau en het vereiste afdelingsniveau.

Ondersteun de implementatie van lokale test- en monitoringplannen om de effectiviteit van het HCC-plan te bewijzen en neem waar nodig deel aan de uitvoering

Meld ongeplande afwijkingen en ondersteun HCC-functionarissen bij het afhandelen van dagelijkse vragen, beschuldigingen en onderzoeken. Implementeer waar nodig escalatieprocedures voor ernstige aantijgingen

Ondersteuning van de implementatie van nationale / regionale strategieën en plannen die consistent zijn met het bedrijfs- en compliancebureau. Vertegenwoordigen van HCC in National Value Team / Marketing Planning Meeting

Leid HCC-projecten en neem deel aan regionale of afdelingsoverschrijdende projecten. Verbeter de werkmethoden

Implementeer bedrijfsspecifiek beleid en SOP’s, en pas mondiaal / regionaal beleid en procedures, en onderwijs- en trainingsmateriaal aan om de lokale vereisten te weerspiegelen

Implementeer een IM-systeem dat nalevingsinformatie kan verzamelen, beoordelen, analyseren en rapporteren

Implementeer beleid en procedures om bedrijfsactiviteiten te coördineren en te controleren om naleving van overheids-, particuliere, wettelijke en zakelijke HCC-normen te waarborgen

Implementeer HCC-trainingsprogramma’s, inclusief introductiecursussen voor nieuwe medewerkers, regelmatige training over specifieke onderwerpen en jaarlijkse evaluatietraining. Voer test- en monitoringplannen en -procedures uit. Zorg voor naleving van externe en interne rapportagevereisten van lokale / regionale / bedrijfsvoorschriften

Jouw profiel

Je hebt een Bachelor of Arts / Bachelor of Science (BS) of een hogere graad of gelijkwaardig en minimaal 6 jaar bedrijfservaring. Achtergrond kan bestaan ​​uit compliance, financiën, verkoop en marketing, medische zaken, wetgeving, geneesmiddelenbewaking, regelgeving of auditing. Je beschikt over goede leesvaardigheid in het Engels, Nederlands en Frans. U kunt zelfstandig gedetailleerd werk doen. Sterk analytisch vermogen, sterke invloed, vermogen om te gaan met complexiteit, strategisch en tactisch denken

Ons aanbod

Als ambassadeur heb je de kans om door te groeien in een internationaal bedrijf, waar je een sterk netwerk opbouwt. Door persoonlijke tracking krijgt u hoogwaardige ondersteuning bij elke stap van uw aanpassing. Ten slotte krijgt u de kans om uw persoonlijkheid en expertise te ontwikkelen door middel van interne training en opleiding.

https://www.vindazo.be/vacatures/hr-officer.html