Lastmilesolutions
Image default
Bedrijven

Wat kan je doen voor de taalontwikkeling van je kind?

Iedereen leert al op een vroege leeftijd praten. Dat is niet gek, want kinderen worden geboren met de aanleg om te leren praten. Het leren praten is iets wat kinderen niet vanzelf leren. Jij moet het stimuleren als ouder, maar ook een pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf in Rijswijk of ergens anders in Nederland moet dit stimuleren. Samen zorg je voor de taalontwikkeling van je kind. Het is voor je kind heel belangrijk dat het taal overal om zich heen hoort. Van horen gaat een kind automatisch leren. Hoe kan je de taalontwikkeling van je kind stimuleren?

 

Praten

Ook al kan je kind nog niet praten, vertel je kind wat je doet. Vertel niet alleen wat je doet, vertel ook wat je ziet, hoort en voelt op het moment dat je met je kind bent. Je kind slaat meer op dan dat je denkt. Door tegen je kind te praten leert het wat je aan het doen bent en koppelt het kind dit in het hoofd automatisch aan gebaren en klanken waardoor het de taalontwikkeling van het kind later bevordert.

 

Herhalen

Praat je kind wel al? Dan is het belangrijk voor de taalontwikkeling dat je dingen herhaalt. Als het kind iets fout zegt is dit heel belangrijk. Je gaat dit dan niet verbeteren, maar herhaalt het op wel de juiste manier. Je kind blijft zo in het verhaal, maar doordat jij het op de juiste manier zegt hoort het wel hoe woorden wel goed uitgesproken moeten worden. Een pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf in Rijswijk of ergens anders in Nederland doet dit ook om je kind te helpen.

 

Liedjes

Liedjes zingen op een aantal momenten op een dag is goed voor de taalontwikkeling. Er zijn tegenwoordig voor veel dingen liedjes met bewegingen die je eraan kan koppelen. Zo leert je kind niet alleen hoe woorden uitgesproken moeten worden, maar kan je kind ook langzaam de juiste gebaren leren.

https://www.dakkindercentra.nl/locaties/rijswijk/